...fagleg oppdatering i godt selskap...

Småbarnsdagane 2021 blir digitale

27. oktober 2021

I 2021 blir Småbarndagane arrangert digitalt den 27.10.21, frå kl 09.00 til kl 14.00. Det blir ein kursdag, ikkje to som normalt. Arrangementet blir gratis for deltakarane.

Alle detaljar er ikkje klare, men komiteen er godt i gong med planlegging av programmet.

Småbarndagane sine visjonar er kort sagt å sette fokus på ny fagkunnskap for dei minste - på tvers av arbeidsplass og profesjon, og å skape nettverk og engasjement for å jobbe med dei minste barna.

Velkommen til Småbarndagane 2021 den 27.10.21 på ein skjerm nær deg! Følg med for oppdatert informasjon!