...fagleg oppdatering i godt selskap...

Kan du sjå kven eg er?

18.-19. oktober 2022

Endeleg kan vi møtast igjen! Vi har som alltid eit spanande program, med fagleg oppdatering, gode møte med kolleger og kulturelle opplevingar. I år får vi også besøk av Barne- og familieminister Kjersti Toppe, i tillegg til;

Hedvig Svendsrud er psykologspesialist med sped- og småbarn si psykiske helse som fordjupningsområde. Svendsrud er tilsett ved sped- og småbarnsklinikken, BUPA, Sjukehuset i Vestfold. Svendsrud er PhD-kandidat ved Psykologisk institutt, UIO, der ho forskar på kroppsmentalisering i samspelet mellom fedrar og spedbarn. Ho er og del av ei internasjonal arbeidsgruppe som forskar på kroppsmentalisering, PEMworks. Svendsrud har lang erfaring frå arbeid i BUP, og frå arbeid med utgreiing av omsorgsevne hos sped- og småbarnsforeldre på foreldre- og barnsenter. I tillegg til forskar- og klinikarstilling ved BUPA, arbeider ho og som fag- og sakkunnig for fylkesnemndene. På Småbarndagane vil ho formidle forsking knytt til kroppsmentalisering.

Ane Barmen (f. 1984) er utdanna skodespelar og musikkvitar og har gått på Gyldendals skriveskule. Ho jobbar som skodespelar og skribent. Draumar betyr ingenting (2019) var debutromanen hennar, og for den fekk ho Brageprisen i kategorien Barne- og ungdomslitteratur. Boka blei også nominert til Nordisk råds litteraturpris. I 2021 kom den fyrste boka hennar for vaksne, Pappa var nesten på Woodstock, som handlar om ufrivillig barnløyse og eit vanskeleg far-dotter-forhold.

Einar R. Heiervang, dr. med., er professor i barne- og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo Universitetssykehus. Heiervang har bidrege til ei rekkje vitskaplege artiklar og han har leia studia "Barn i Bergen". No jobbar han m.a. med forskingsprosjektet "Children At Risk Evaluation" (CARE), ei studie av små barn som barnevernet tek over omsorga for. Det vert gjort systematisk kartlegging av helse, utvikling og omsorgsbehov hos barn i sœrskild risiko. På Småbarndagane fortel Heiervang om funn i studia knytt til små barn på veg til fosterheim, psykisk helse og tiltak.

Godkjenningar Den Norske Legeforening: Pediatri - Godkjennes med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning. Kurset godkjennes med 9 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Norsk Sykepleierforbund: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 12 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Norsk psykologforening: Godkjennes som 9 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Velkommen til Småbarndagane 2022 den 18. og 19. oktober! Meld deg på i dag!