...fagleg oppdatering i godt selskap...

Ta mjukt i mot meg

17.-18. oktober 2023

Vi gler oss til på ny å kunne ønske velkommen til eit spanande program, med gode møte med kolleger, fagleg oppdatering og kulturelle opplevingar. I år vil statsforvaltar Liv Signe Navarsete ønske oss velkommen før vi kan glede oss til eit eit rikholdig program;

HEIDI FJELDHEIM er tilsett ved RBUP Øst og Sør som speialrådgjevar i Seksjon for langsgåande undervisingsprogram, studieleiar for sped- og småbarnsfordypningen i spesialundervisingsprogrammet og gruppeleiar for fordjupingsprogrammet i behandlingsarbeidet i graviditet og spedbarnstid. Ho er spesialist i barn og unges psykiske helse med fordjuping i intersubjektiv psykoterapi for barn. Marte Meo-terapeut, Psykodramaterapeut, og har master i veleferdspolitikk.

MIKAEL HEIMANN Phd, er spesialist i klinisk psykologi, leg psykolog og professor emeritus i utviklingspsykologi ved Linköpings universitet, Sverige. Han var i starten på 2000 talet professor i barne- og ungdomsklinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, og leiar for RBUP vest. Han initierte for nokre år sidan prosjektet, ≪Att växa upp i en digital värld≫ i Sverige. Ein longitudinell studie som framleis pågår, og som er grunnlaget for Heimann si førelesing, ≪Treng vi ha dårleg samvit? Om skjermar og barn si tidlege utvikling≫.

GRO VATNE BREAN er psykologspesialist og spesialrådgjevar ved Regionsenteret for barn og unge si psykiske helse ved RBUP Øst og Sør, seksjon for sped- og småbarn. Ho har ansvar for vidareutdanning for helsepersonell i psykisk helse i svangerskap og barseltid. Brean driv Institutt for tokologi og familiepsykologi, der ho møter kvinner med psykiske utfordringar knytt til graviditet og fødsel. Ho sit i styret til Landsforeningen 1001 dagar og er nestor innan perinatal mental helse.

SILJE MARIE HAGA er tilsett ved RBUP Øst og Sør. Ho er forskar i Seksjon for sped- og småbarn, og jobbar som prosjektleiar for Mamma Mia-studien. Haga har PhD i psykologi frå UiO. Haga er intervensjonsforskar, og er oppteken av både utvikling, implementering og evaluering av tiltak. Ho har eit særskild merksemd på psykisk helse i svangerskap og barseltid.

LENA ENGELSEN er generalsekretær i Landsforeningen 1001 dager - mental helse under graviditet og etter fødsel. Engelsen er master i kommunikasjon og ledelse.

KJERSTI SANDAL er skodespelar, dramatikar og regissør. Ho er utdanna ved Statens Teaterhøgskole. Ho mottok Heddaprisen i 2008 i kategorien beste kvinnelege hovudrolle/skodespelar. Ho har jobba ved Den Nationale Scene, Rogaland Teater, Hålogaland Teater, Nasjonalteateret i Kabul, og debuterte ved Nationalteateret i 2010. Ho har no oppdrag som skodespelar og regissør ved Teateret Vårt i Molde.

Godkjenning
Norsk Psykologforening har godkjend kurset med 8 timar som vedlikehaldskurs for spesialistar.
Norsk Legeforenings kommite for Barne- og ungdomspsykiatri godkjenner 10 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning.

Velkommen til Småbarndagane 2023 den 17. og 18. oktober! Meld deg på i dag!